Товар:
Цена:
Количество:
Купить:
ЛАО БАЙ ХАО ИНЬ ЧЖЕНЬ 老白毫 银针 100
new
Артикул: a20a100d15
10 гр. - 87 руб.

20 гр. - 174 руб.

30 гр. - 261 руб.

40 гр. - 348 руб.

50 гр. - 435 руб.

.

.

.

100 гр. – 870 руб. (1 шт.)
Все параметры
87.00 руб.
Количество:
V93 ДАИ 2011 ГОД 大 益 ПУЭР ШУ
new
Артикул: a36d10
25 гр. - 423 руб.
50 гр. - 846 руб.
75 гр. - 1269 руб.
100 гр. - 1692 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
423.00 руб.
Количество:
Артикул: a165a500d15
25 гр. - 297 руб.
50 гр. - 594 руб.
75 гр. - 891 руб.
100 гр. - 1188 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
297.00 руб.
Количество:
ШЕН ПУЭР ЮАНЬ КАН Ю СЯГУАНЬ下 关 2014 ТОЧА
new
Артикул: a19a2d5
10 гр. - 107 руб.
20 гр. - 214 руб.
30 гр. - 321 руб.
40 гр. - 428 руб.
50 гр. - 535 руб.
.
.
.
100 гр. – 1070 руб. (1 шт.)
Все параметры
213.00 руб.
107.00 руб.
Количество:
ШЕН ПУЭР СЯГУАНЬ下 关 2012 ТОЧА
new
Артикул: a16d5
10 гр. - 107 руб.
20 гр. - 214 руб.
30 гр. - 321 руб.
40 гр. - 428 руб.
50 гр. - 535 руб.
.
.
.
100 гр. – 1070 руб. (1 шт.)
Все параметры
173.00 руб.
107.00 руб.
Количество:
ШЕН ПУЭР СЯГУАНЬ下 关 2010 ТОЧА
new
Артикул: a17a8ad5
10 гр. - 107 руб.
20 гр. - 214 руб.
30 гр. - 321 руб.
40 гр. - 428 руб.
50 гр. - 535 руб.
.
.
.
100 гр. – 1070 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
193.00 руб.
107.00 руб.
Количество:
Артикул: a5d5p
Цена за 1 плитку 100 грамм – 297 руб.
Все параметры
297.00 руб.
Количество:
ЧАНТАЙ ХЭН ФЭН ЮАНЬ 昌泰恒丰 源 ШУ ПУЭР ТОЧА 2005
new
Артикул: a48d15
10 гр. - 213 руб.
20 гр. - 426 руб.
30 гр. - 639 руб.
40 гр. - 852 руб.
50 гр. - 1065 руб.
.
.
.
100 гр. – 2130 руб. (1 шт.)
Все параметры
213.00 руб.
Количество:
V93 ДАИ 2010 ГОД 大 益 ПУЭР ШУ
new
Артикул: a32d10
25 гр. - 423 руб.
50 гр. - 846 руб.
75 гр. - 1269 руб.
100 гр. - 1692 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
423.00 руб.
Количество:
ПУЭР ШУ ЧУАНЦЗЯ БАО 印级传家宝
new
Артикул: a8a10a59a7a5a60a119a7a120d30
25 гр. - 97 руб.
50 гр. - 194 руб.
75 гр. - 291 руб.
100 гр. - 388 руб. (1 шт.)
Все параметры
97.00 руб.
Количество:
ШЭН ПУЭР ЦЗЯ ДЖИ ДАИ TAETEA
new
Артикул: 31234564
10 гр. - 167 руб.
20 гр. - 334 руб.
30 гр. - 501 руб.
40 гр. - 668 руб.
.
.
.
​​​​​​​100 гр. - 1670 (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
293.00 руб.
167.00 руб.
Количество:
ПУЭР ШУ ЦЗИНЬ ЖЭНЬ БАЙ ЛЯНЬ金针白莲 БЕЛЫЙ ЛОТОС ШУ ИЗ ЗОЛОТИСТЫХ ПОЧЕК
new
Артикул: a8a5a1a9a8a10a49a7a50d10
25 гр. - 207 руб.
50 гр. - 414 руб.
75 гр. - 621 руб.
100 гр. - 828 руб. (1 шт.)
Все параметры
207.00 руб.
Количество:
ЦЗИНЬ СИ ДЯНЬ ХУН ЮЭ ГОНГ ЦЗИНЬ ЖИ 金丝滇红月光金枝 ЛУННЫЙ СВЕТ В ЗОЛОТЫХ ВЕТВЯХ
new
Артикул: a27a1a6a26a7a41a25a42d8
25 гр. - 283 руб.
50 гр. - 566 руб.
75 гр. - 849 руб.
100 гр. - 1132 руб. (1 шт.)
Все параметры
283.00 руб.
Количество:
ШЕН ПУЭР СЯГУАНЬ下 关 2014 ТОЧА
new
Артикул: a13a82d5
10 гр. - 107 руб.
20 гр. - 214 руб.
30 гр. - 321 руб.
40 гр. - 428 руб.
50 гр. - 535 руб.
.
.
.
100 гр. – 1070 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
183.00 руб.
107.00 руб.
Количество:
Артикул: 23465467
100 гр. - 570 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
570.00 руб.
Количество:
Артикул: NZa43d15
10 гр. - 207 руб.
20 гр. - 414 руб.
30 гр. - 621 руб.
40 гр. - 828 руб.
50 гр. - 1035 руб.
.
.
.
100 гр. – 2070 руб. (1 шт.)
Все параметры
207.00 руб.
Количество:
Артикул: a230a500d20
25 гр. - 367 руб.
50 гр. - 734 руб.
75 гр. - 1101 руб.
100 гр. - 1468 руб. (1 шт.)
Все параметры
Производитель:
367.00 руб.
Количество:
Артикул: Za29a1a4a28a5a9a25a10d10
25 гр. - 243 руб.
50 гр. - 486 руб.
75 гр. - 729 руб.
100 гр. - 972 руб. (1 шт.)
Все параметры
243.00 руб.
Количество:
ПУЭР ШУ ГУНТИН ЦЗЫНЬ Я 宫廷金芽 АКЦИЯ
special
Артикул: a9a9a1a179a9a5a180d11
25 гр. - 137 руб.
50 гр. - 274 руб.
75 гр. - 411 руб.
100 гр. - 548 руб. (1 шт.)
Все параметры
137.00 руб.
Количество: